Објаве

Обавештење о финансирању програма у области спорта на територији града Смедерева

На основу Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задоваољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017 и 1/2) и члана 16. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019), Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева објавило је обавештење о одобравању и финансирању програма којима се задоваољавају потребе и интереси грађана у области спорта.