Билтени

1. Градска лига ГФС Смедерево
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22                
2. Градска лига ГФС Смедерево
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                   
Лига петлића ГФС Смедерево
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21                  
Куп ГФС Смедерево
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Акумулиране јавне опомене
1. Градска лига
2. Градска лига
Омлад. лига Лига петлића Куп ГФС
Неодслужене суспензије
1. Градска лига
2. Градска лига
Омлад. лига Лига петлића Куп ГФС