Тренери

Крећу пријаве за похађање школе за УЕФА „Grassrots“ лиценцу

Позивамо заинтересоване да се пријаве за похађање школе за УЕФА „Grassrots“ лиценцу.

На основу одлуке Одбора за хитна питања ФС Фудбалског савеза Подунавског округа на својој седници од 05.12.2022. године, донео је одлуку у вези одржавања школе за “GRASSROTS“ лиценцу.

Школа ће се одржати по распореду који утврди Центар за едукацију фудбалских тренера ФС Региона западне Србије у Смедереву у организацији ФС Подунавског округа, који ће бити надлежан за комплетну организацију школе, а коју ће реализовати предавачи из Центра за едукацију фудбалских тренера ФС Региона западне Србије (о датуму и сатници кандидати ће бити обавештени).

Подношење пријава и остале документације кандидата за семинар извршити на мејл адресу ФС Подунавског округа: fsposd@gmail.com до 31.јануара 2023.године.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА из Члана 12. Правилника ЦЕФТ ФСС):

тренер – кандидат мора испуњавати ОПШТЕ УСЛОВЕ (приложити потребну
документацију) за све нивое УЕФА / ФСС едукације и то :

 • биометријски читач личне карте, или фотокопију важећег пасоша за стране држављане,
 • потврду о играчком искуству (од минимум 6 година) потписане и оверене од стране
  представника клубова или националних савеза,
 • биографију CV, која садржи и спортски CV (играча, тренера),
 • оверену диплому завршеног средњег образовања или основног образовања,
 • изјаву тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за
  обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде,
 • здравствено уверење о способности тренера (не старије од шест месеци),
 • Електронска слика у ЈПГ формату

Grassrots диплома: цена школе: 20.000,00 дин. Имаоци Grassrots дипломе стичу предност за упис УЕФА Ц дипломе, са ценом која износи 40.000,00 динара.

Уплату извршити на рачун:

ФСР Западне Србије, Крагујевац
150 – 1165 – 38
сврха уплате: школарина за “GRASSROTS“ лиценцу

Документи за преузимање за Школовање тренера су у прилогу: