Тренери

У току је упис за школовање тренера за УЕФА „Ц“ лиценцу

У току је формирање групе за едукацију нових полазника за УЕФА „Ц“ лиценцу.

Групу сачињавају канидати са подручја ФС Подунавског округа и полазници струковних студија Академије фудбала из Београда. Сва предавања биће организована у Смедереву, по убрзаном процесу. Почетак је предвиђен за две недеље, а завршетак курса за 2 месеца.

Остало је још неколико места у групи.

Да би се извршио упис неопходно је да за кандидата што пре доставите пријаву за упис курса за едукацију за УЕФА Ц лиценцу. Уз пријаву треба доставити и доказ о уплати 1. рате школарине у износу од 20.000,00 динара.

Уплата школарине, врши се на жиро рачун:

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Даничићева бр.11, Крагујевац
број рачуна: 150-1165-38
са назнаком: школарина за УЕФА Ц лиценцу

Динамика плаћања преосталог износа од 40.000,00 динара може да се изврши у једној, две или више рате, а све закључно са завршетком курса за едукацију. Цена школарине је 60.000,00 динара, а за кандидате који имају Националну лиценцу Ц, школарина је 40.000,00 динара.

Такође, до краја курса за едукацију неопходно је доставити комплетну документацију наведену у пријави за курс.

За остале информације:
лице за контакт: Бојан Ђулић
063 424029