Вести из савеза

Кажњени клубови због недоласка на утакмицу

Директор Градске лиге ГФС Смедерево Горан Јовановић донео је следеће одлуке о казнама:

  • На основу члана 69 ДП ФСС због неодигравања утакмице ФК „Осипаоница“ – ФК „7 Јули“, ФК „7 Јули“ кажњава се новчаном казном у износу од 3.000,00 дин. Уплата треба да се изврши на рачун Градског фудбалског савеза Смедерево 150-2200310000946-87.

На основу члана 47 став 4. ТП ФСС, утакмица се региструје службеним резултатом 3:0 (ПФФ) у корист ФК Осипаоница.
Уколико се не уплати новчана казна у року од петнаест (15) дана од дана доношења исте, следи суспензија ФК „7 Јули“ из Водња.


  • На основу члана 69 ДП ФСС због неодигравања утакмице ФК „Врбовац“ – ФК „Подунавац“, ФК „Врбовац“ кажњава се новчаном казном у износу од 3.000,00 дин. Уплата треба да се изврши на рачун Градског фудбалског савеза Смедерево 150-2200310000946-87.

На основу члана 47 став 4. ТП ФСС, утакмица се региструје службеним резултатом 3:0 (ПФФ) у корист ФК Подунавац.
Уколико се не уплати новчана казна у року од петнаест (15) дана од дана доношења исте, следи суспензија ФК „Врбовац“ из Врбовца.


  • На основу члана 69 ДП ФСС због неодигравања утакмице ФК „Коларац“ – ФК „Скобаљ“, ФК „Скобаљ“ кажњава се новчаном казном у износу од 3.000,00 дин. Уплата треба да се изврши на рачун Градског фудбалског савеза Смедерево 150-2200310000946-87.

На основу члана 47 став 4. ТП ФСС, утакмица се региструје службеним резултатом 3:0 (ПФФ) у корист ФК Коларац.
Уколико се не уплати новчана казна у року од петнаест (15) дана од дана доношења исте, следи суспензија ФК „Скобаљ“ из Скобаља.


  • На основу члана 69 ДП ФСС због неодигравања утакмице ФК „Славија“ – ФК „Бадљевица“, ФК „Славија“ кажњава се новчаном казном у износу од 3.000,00 дин. Уплата треба да се изврши на рачун Градског фудбалског савеза Смедерево 150-2200310000946-87.

На основу члана 47 став 4. ТП ФСС, утакмица се региструје службеним резултатом 3:0 (ПФФ) у корист ФК Бадљевица.
Уколико се не уплати новчана казна у року од петнаест (15) дана од дана доношења исте, следи суспензија ФК „Славија“ из Смедерева.