Вести из савеза

Савез Спортова обезбедио заштитне маске за клубове

Обавештавају се сви клубови ГФС Смедерево да дана 01.04.2020. у времену од 11,00-13,00 часова у просторијама ГФС Смедерево у ул. Ђуре Даничића 6, могу преузети донацију од 10 памучних маски.

Такође, клубови који имају запослене, дужни су да доставе доказ о радницима који су запослени у клубу (копија уговора о раду или М4 образац).

ОСТАНИ КОД КУЋЕ – БУДИ ОДГОВОРАН!!!

ГФС Смедерево