Вести из савеза

Нацрт статута ГФС Смедерево на јавној расправи

Извршни одбор ГФС Смедерево на својој седници одржаној 27.12.2021.године усвојио је и ставио на јавну расправу Нацрт статута ГФС Смедерево.

Јавна расправа траје 30 дана од дана објављивања.

Све предлоге за измене и допуне нацрта Статута потребно је доставити Стручној служби савеза.