Судије

Обавештење о годишњим таксама судија и делегата

ССОС ГФС Смедерево обавештава службена лица о гoдишњим таксaмa (судија и делегата) ГФС Смедерево.

  • Окружна лига – 1500,00 дин.
  • Зонска лига – 2000,00 дин.
  • Српска лига – 2500,00 дин.
  • Друга лига – 3500,00 дин.
  • Супер лига – 4500,00 дин.

Рок за плаћање ових такси је 01.03.2019.године, а уколико службена лица не испоштују овај рок следи суспензија неделегирања.

(150-2200310000946-87 КБМ Банка) Градски Фудбалски Савез Смедерево.